התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
רות - פרק ב -

פסוק ה

שיתוף
ויאמר בועז לנערו, הניצב על-הקוצרים:  למי, הנערה הזאת. 

כאן הכל מתחיל...