התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
רות - פרק ב -

פסוק ו

שיתוף
ויען, הנער הניצב על-הקוצרים--ויאמר:  נערה מואבייה היא, השבה עם-נועמי משדה מואב.