התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
רות - פרק ב -

פסוק ז

שיתוף
ותאמר, אלקוטה-נא ואספתי בעומרים, אחרי, הקוצרים; ותבוא ותעמוד, מאז הבוקר ועד-עתה--זה שבתה הבית, מעט. 

רות המואביה