התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
רות - פרק ב -

פסוק ח

שיתוף
ויאמר בועז אל-רות הלוא שמעת בתי, אל-תלכי ללקוט בשדה אחר, וגם לא תעבורי, מזה; וכה תדבקין, עם-נערותיי.