התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
רות - פרק ב -

פסוק י

שיתוף
ותיפול, על-פניה, ותשתחו, ארצה; ותאמר אליו, מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני--ואנוכי, נוכרייה. 

בועז היה צדיק משכמו ומעלה, שקיבל כל אדם באשר הוא אדם ללא הבדל דת זוהי גדולתו וענונותו של האיש שממנו נולדו דוד שלמה וממנו יוולד המשיח
של האיש שממנו נולד