התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
רות - פרק ב -

פסוק יא

שיתוף
ויען בועז, ויאמר לה--הוגד הוגד לי כול אשר-עשית את-חמותך, אחרי מות אישך; ותעזבי אביך ואימך, וארץ מולדתך, ותלכי, אל-עם אשר לא-ידעת תמול שלשום. 

סמל לאהבת אדם באשר הוא