התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
רות - פרק ב -

פסוק יג

שיתוף
ותאמר אמצא-חן בעיניך אדוני, כי ניחמתני, וכי דיברת, על-לב שפחתך; ואנוכי לא אהיה, כאחת שפחותיך. 

רות מחליטה לקבל מעמד גבוה יותר .