התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
רות - פרק ב -

פסוק יד

שיתוף
ויאמר לה בועז לעת האוכל, גושי הלום ואכלת מן-הלחם, וטבלת פיתך, בחומץ; ותשב, מצד הקוצרים, ויצבוט-לה קלי, ותאכל ותשבע ותותר.