התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
רות - פרק ג -

פסוק ה

שיתוף
ותאמר, אליה:  כול אשר-תאמרי אליי, אעשה.