התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
רות - פרק ג -

פסוק ז

שיתוף
ויאכל בועז וישת, וייטב ליבו, ויבוא, לשכב בקצה הערימה; ותבוא בלט, ותגל מרגלותיו ותשכב. 

רות מתגלה בפסוק זה בעוז רוחה