התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
רות - פרק ג -

פסוק ח

שיתוף
ויהי בחצי הלילה, ויחרד האיש ויילפת; והנה אישה, שוכבת מרגלותיו. 

תשוקה