התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
רות - פרק ג -

פסוק ט

שיתוף
ויאמר, מי-את; ותאמר, אנוכי רות אמתך, ופרשת כנפיך על-אמתך, כי גואל אתה.