התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
רות - פרק ג -

פסוק י

שיתוף
ויאמר, ברוכה את ליהוה בתי--היטבת חסדך האחרון, מן-הראשון:  לבלתי-לכת, אחרי הבחורים--אם-דל, ואם-עשיר. 

האמונה התקווה והאהבה הן מקור עוצמה והן ינצחו בעה שהמשאלות תתגשמנה.