התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
רות - פרק ג -

פסוק יא

שיתוף
ועתה, בתי אל-תיראי, כול אשר-תאמרי, אעשה-לך:  כי יודע כל-שער עמי, כי אשת חיל את. 

שת חיל מי ימצא..