התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
רות - פרק ג -

פסוק יח

שיתוף
ותאמר, שבי בתי, עד אשר תדעין, איך ייפול דבר:  כי לא ישקוט האיש, כי-אם-כילה הדבר היום.

אהבה טהורה בין חמות לכלתה (אין עדויות דומות ליחסים אימהיים שבין אישה לאישה), ועצה חכמה שנובעת מניסיון חיים: חכי בסבלנות, ילדה. זה עוד ישתלם לך. וזה השתלם :)