התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
רות - פרק ד -

פסוק ט

שיתוף
ויאמר בועז לזקנים וכל-העם, עדים אתם היום, כי קניתי את-כל-אשר לאלימלך, ואת כל-אשר לכליון ומחלון--מיד, נועמי.