התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
רות - פרק ד -

פסוק י

שיתוף
וגם את-רות המואבייה אשת מחלון קניתי לי לאישה, להקים שם-המת על-נחלתו, ולא-ייכרת שם-המת מעם אחיו, ומשער מקומו:  עדים אתם, היום.