התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
רות - פרק ד -

פסוק יא

שיתוף
ויאמרו כל-העם אשר-בשער, והזקנים--עדים; ייתן יהוה את-האישה הבאה אל-ביתך, כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את-בית ישראל, ועשה-חיל באפרתה, וקרא-שם בבית לחם. 

כל אישה בישראל הנשאת מתברכת כרחל וכלאה שהן עיקר בית ישראל