התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק א -

פסוק א

שיתוף
ויהי איש אחד מן-הרמתיים, צופים--מהר אפריים; ושמו אלקנה בן-ירוחם בן-אליהוא, בן-תוחו בן-צוף--אפרתי. 

שמח למצוא את שמי הפרטי אליהוא מופיע בשמואל א' פרק א' פסוק א'..סוג של שייכות והמשכות של העם היהודי.ברכות למיזם במרשתת.