התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק א -

פסוק ב

שיתוף
ולו, שתי נשים--שם אחת חנה, ושם השנית פנינה; ויהי לפנינה ילדים, ולחנה אין ילדים. 

שהעובדה (המשמחת מבחינת פנינה והמצערת מבחינת חנה) שלפנינה היו ילדים, השפיעה על היחסים בינה ובין חנה ועל היחס המועדף לו זכתה חנה.