התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק א -

פסוק ג

שיתוף
ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה, להשתחוות ולזבוח ליהוה צבאות בשילה; ושם שני בני-עלי, חופני ופינחס, כוהנים, ליהוה. 

כי הוא מעניין ונותןה חכמה