התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק א -

פסוק ה

שיתוף
ולחנה, ייתן מנה אחת אפיים:  כי את-חנה אהב, ויהוה סגר רחמה. 

אלקנה נותן לחנה מנה כפולה ובכך מפצה אותה על עקרותה ועל היחס המזלזל מצד פנינה.