התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק א -

פסוק ז

שיתוף
וכן יעשה שנה בשנה, מדי עלותה בבית יהוה--כן, תכעיסנה; ותבכה, ולא תאכל. 

שזה פסוק מרגש