התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק א -

פסוק ח

שיתוף
ויאמר לה אלקנה אישה, חנה למה תבכי ולמה לא תאכלי, ולמה, יירע לבבך:  הלוא אנוכי טוב לך, מעשרה בנים. 

שמי חנה לכן בחרתי בפסוק זה.