התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק א -

פסוק ט

שיתוף
ותקם חנה, אחרי אוכלה בשילה ואחרי שתה; ועלי הכוהן, יושב על-הכיסא, על-מזוזת, היכל יהוה. 

אני קוראת בכל יום את תפילת חנה.
אני מאוד אוהבת ומתחברת לתפילה שלה...