התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק א -

פסוק יא

שיתוף
ותידור נדר ותאמר, יהוה צבאות אם-ראה תראה בעוני אמתך וזכרתני ולא-תשכח את-אמתך, ונתת לאמתך, זרע אנשים--ונתתיו ליהוה כל-ימי חייו, ומורה לא-יעלה על-ראשו. 

בני עקיבא סניף ראשון לציון