התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק א -

פסוק יח

שיתוף
ותאמר, תמצא שפחתך חן בעיניך; ותלך האישה לדרכה ותאכל, ופניה לא-היו-לה עוד. 

מבורכת תהיי כל ימיי חייך, יישמרך אלוקים וייתן לך כל בקשותייך.