התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק א -

פסוק יט

שיתוף
וישכימו בבוקר, וישתחוו לפני יהוה, וישובו ויבואו אל-ביתם, הרמתה; ויידע אלקנה את-חנה אשתו, ויזכרהא יהוה. 

ה' זוכר את כל מי שפונה אליו, כי אין תפילה שלא נשמעת...בפסוק זה אנו רואים את התגשמות הבקשה, את הישועה שמגיעה בעקבות התפילה של חנה.