התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק א -

פסוק כא

שיתוף
ויעל האיש אלקנה, וכל-ביתו, לזבוח ליהוה את-זבח הימים, ואת-נדרו. 

התנך הוא המחייה ונותן המשמעות לעם היהודי ובעצם גם לעולם כולו. הוא הקשר המיוחד שבין אלוקים לעולם, הוא מייצג את הרוחניות שנמצאת בתוך העולם הזה. ובכך יש לו משמעויות היסטוריות, אידיאולוגיות, מיסטיות ומוסריות.
בחרתי בפסוק זה כי שמי אלקנה ואני חושב שפסוק זה מבטא את אלקנה, אביו של שמואל, האיש(במקום שאין אנשים השתדל להיות איש.) שעולה ומעלה יחד איתו את כל מה שיש לו אל האלוקים. פסוק זה מעורר את האדם ובמיוחד אותי לעלות מעלה מעלה עם כל שאיפותיו ורצונותיו ולהעלות אותם אל הטוב המוחלט העליון אל האינסוף.