התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק א -

פסוק כב

שיתוף
וחנה, לא עלתה:  כי-אמרה לאישה, עד ייגמל הנער והביאותיו ונראה את-פני יהוה, וישב שם, עד-עולם. 

חנה