התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק א -

פסוק כד

שיתוף
ותעלהו עימה כאשר גמלתו, בפרים שלושה ואיפה אחת קמח ונבל יין, ותביאהו בית-יהוה, שילה; והנער, נער. 

לסבתא לאה