התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק א -

פסוק כו

שיתוף
ותאמר בי אדוני, חי נפשך אדוני; אני האישה, הניצבת עימך בזה, להתפלל, אל-יהוה. 

פסוק זה מבטא את כוחה העצום של התפילה. תפילתה של חנה התקבלה וה' שלח לה את הישועה. ה' שומע את כולם...