התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק ב -

פסוק א

שיתוף
ותתפלל חנה, ותאמר, עלץ ליבי ביהוה, רמה קרני ביהוה; רחב פי על-אויביי, כי שמחתי בישועתך. 

ישועת בני ישראל