התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק ב -

פסוק ב

שיתוף
אין-קדוש כיהוה, כי אין בלתך; ואין צור, כאלוהינו. 

כי האמת לאמיתה.