התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק ב -

פסוק ד

שיתוף
קשת גיבורים, חתים; ונכשלים, אזרו חיל. 

היוצרות התהפכו העצמת החלשים