התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק ב -

פסוק ה

שיתוף
שבעים בלחם נשכרו, ורעבים חדלו, עד-עקרה ילדה שבעה, ורבת בנים אומללה. 

הכל יחסי,הכל אפשרי,לא לעולם חוסן ואפשר/רצוי להאמין.