התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק ב -

פסוק ז

שיתוף
יהוה, מוריש ומעשיר; משפיל, אף-מרומם. 

יהוה עושה הכל