התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק ב -

פסוק ח

שיתוף
מקים מעפר דל, מאשפות ירים אביון, להושיב עם-נדיבים, וכיסא כבוד ינחילם:  כי ליהוה מצוקי ארץ, וישת עליהם תבל. 

בחרנו בפסוק זה מכיוון שאנו מתחברות למשמעותו.