התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק ב -

פסוק י

שיתוף
יהוה ייחתו מריביו, עליו בשמיים ירעם--יהוה, ידין אפסי-ארץ; וייתן-עוז למלכו, וירם קרן משיחו. 

כי הוא פסוק מלא אמונה ושמחה.