התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק ב -

פסוק יא

שיתוף
וילך אלקנה הרמתה, על-ביתו; והנער, היה משרת את-יהוה, את-פני, עלי הכוהן.