התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק ב -

פסוק יג

שיתוף
ומשפט הכוהנים, את-העם--כל-איש זובח זבח, ובא נער הכוהן כבשל הבשר, והמזלג שלוש השיניים, בידו.