התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק ב -

פסוק טו

שיתוף
גם, בטרם יקטירון את-החלב, ובא נער הכוהן ואמר לאיש הזובח, תנה בשר לצלות לכוהן; ולא-ייקח ממך בשר מבושל, כי אם-חי.