התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק ב -

פסוק טז

שיתוף
ויאמר אליו האיש, קטר יקטירון כיום החלב, וקח-לך, כאשר תאווה נפשך; ואמר לא, כי עתה תיתן--ואם-לא, לקחתי בחוזקה. 

מה שיהיה יהיהי