התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק ב -

פסוק יז

שיתוף
ותהי חטאת הנערים גדולה מאוד, את-פני יהוה:  כי ניאצו האנשים, את מנחת יהוה.