התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק ב -

פסוק יח

שיתוף
ושמואל, משרת את-פני יהוה:  נער, חגור איפוד בד. 

ששרותו של שמואל היתה ממש בהתגלות השכינה 'לפני ה''