התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק ב -

פסוק יט

שיתוף
ומעיל קטון תעשה-לו אימו, והעלתה לו מימים ימימה--בעלותה, את-אישה, לזבוח, את-זבח הימים. 

הפסוק נבחר באהבה לזכות את אימי היקרה רחל ביטון בת חנינה ושמואל דבדה.