התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק ב -

פסוק כד

שיתוף
אל, בניי:  כי לא-טובה השמועה אשר אנוכי שומע, מעבירים עם-יהוה. 

בניגוד לחפני ופנחס שמפרטים שלא היו טובים לא עם ה' ולא עם אנשים (לקיחת הבשר שלא כמו שה' ציווה, ועיכוב הנשים במשכן-שיש מפרשים ששכבו עימם) שמואל הנביא דווקא כן טוב עם אנשים והקבה.(פס' כו)