התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק ב -

פסוק כו

שיתוף
והנער שמואל, הולך וגדל וטוב:  גם, עם-יהוה, וגם, עם-אנשים. 

התנך הוא ספר הספרים.ספר חינוך מלא ערכים יהודיים ואוניברסלים.עוסק ביחסים בין אדם למקום ובין אדם לחברו.מתאר את תולדות עמנו מתקופת האבות ועד לחובן בית ראשון.יש בו שירת שבח לבורא,נבואות ותוכחות .הוא הקושן שלנו על ארץ ישראל.