התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק ב -

פסוק כז

שיתוף
ויבוא איש-אלוהים, אל-עלי; ויאמר אליו, כה אמר יהוה, הנגלה נגליתי אל-בית אביך, בהיותם במצריים לבית פרעה.