התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק ב -

פסוק כח

שיתוף
ובחור אותו מכל-שבטי ישראל לי, לכוהן, לעלות על-מזבחי להקטיר קטורת לשאת איפוד, לפניי; ואתנה לבית אביך, את-כל-אישי בני ישראל.